Vtáčia chrípka potvrdená už aj v Petržalke

Dnes oznámila Regionálna veterinárna a potravinová správa potvrdenie choroby – vtáčej chrípky – u uhynutej labute na jazere Veľký Draždiak, ktorej nález nahlásili naši inšpektori verejného poriadku. Na základe nariadenia je povinná mestská časť, Slovenský rybársky zväz Bratislava V a chovatelia hydiny a iného vtáctva vykonať nevyhnutné opatrenia. Pracovníci mestskej časti momentálne v teréne monitorujú všetkých chovateľov vtáctva až 3 km od miesta nálezu. Prosíme obyvateľov, aby akýkoľvek nález uhynutého vtáctva nahlásili na oddelenie životného prostredia Ing. Zuzane Juhásovej (vedúca oddelenia) na číslo +421 911 796797, pevná linka +421 2 6828 8847, mail zuzana.juhasova@petrzalka.sk alebo Mgr. Veronike Berner Ďurinovej na čísle +421 2 6828 8850, mail veronika.durinova@petrzalka.sk.

web od 2day