Metodický deň osvetových pracovníkov

Viac ako 60 pracovníkov kultúrnych zariadení a osvetových organizácií z miest a obcí celého Bratislavského samosprávneho kraja sa dnes stretlo na petržalskej pôde na každoročnom Metodickom dni osvetových pracovníkov Bratislavského kraja. Na pracovnom stretnutí si vymieňajú informácie nielen o svojich pravidelných aktivitách, každodennej práci ale aj novinkách, ktoré sa u nich počas roka organizovali aj cieľoch, ktoré by vo svojom území chceli dosiahnuť. Vzájomne sa pri tom inšpirujú, radia si a diskutujú o dostupných možnostiach. Vo veľkej sále Domu kultúry Zrkadlový háj ich privítal starosta Vladimír Bajan: „Verím, že sa u nás budete dobre cítiť a teším sa na všetky podnety, nápady a odbornú diskusiu v oblasti osvety a kultúry.“

Pre hostí pripravili členky petržalského paličkárskeho klubu OKOLOK krásne záložky a okrem krátkeho kultúrneho predstavenia a chutného občerstvenia ich ešte čaká prehliadka priestorov kultúrnych stánkov a popoludňajší relax s možnosťou vyskúšať si bowling v neďalekom centre.

web od 2day