Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Podlimitná zákazka
Predmet Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka
Celková suma 135 000 € bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 03.03.2017, 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné 06.03.2017, 10:00 hod.
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day