Pomoc ľuďom bez domova

Občianske združenie Vagus realizuje v Bratislave terénnu sociálnu prácu s ľuďmi bez domova – Streetwork. V roku 2013 otvára Denné nízkoprahové a Integračné centrum na Mýtnej ulici. V uliciach Bratislavy pracuje s 1000 ľuďmi bez domova ročne. Šesť dní v týždni vyrážajú streetworkeri do terénu od 17:00 do 22:00. Práve v týchto hodinách je najväčšia šanca zastihnúť ľudí bez domova v ich prirodzenom prostredí.

Občania môžu kontaktovať pracovníkov združenia na SOS linku na pomoc ľuďom bez domova 0949 655 555 a dať im typ, keď nájdu človeka bez domova, ktorý potrebuje pomoc.

V zimnom období včasná pomoc často znamená záchranu života pred zmrznutím, či podchladením. Priemerný dojazd za človekom bez domova počas služby je 20 minút. Streetworkeri idú po telefonáte kontaktovať človeka bez domova tak rýchlo, ako je to v danej situácii možné a pomôcť mu ako napríklad transportom do nocľahárne či privolaním záchranky. Ak nie je možné prísť (napr. z dôvodu, že riešia iný prípad), inštruujú volajúceho človeka ako má v danej situácii konať. SOS linka na pomoc ľuďom bez domova 0949 655 555 slúži tiež ako zdroj informácii pre verejnosť, kde a ako môžu pomôcť bezdomovcom, či už darovaním šatstva, jedla a pod. V prípade vypnutého telefónu je možné zanechať odkaz a pracovníci po príchode na službu kontaktujú volajúceho.

 • základné  poradenstvo  a  pomoc  pri  vybavovaní  dokladov  (občiansky  preukaz, rodný list) bývania, práce, trvalého pobytu a pod.,
 • ošetrenie – dezinfekcia  otvorených  rán  a  menších  poranení,  prvotná  diagnostika  a distribúcia  klienta,
 • motivačný rozhovor zameraný na zmenu svojej situácie,
 • poskytnutie infoletáku o konkrétnej službe,
 • ľudský kontakt -­ na jednej strane streetworkeri poskytujú odbornú pomoc (napr. vo forme poradenstva), na druhej strane poskytujú ľudský kontakt, ktorý u ľudí bez domova dlhodobo absentuje,
 • sociálna asistencia na úradoch, u lekára, na súde a pod.,
 • krízová intervencia pri ohrození života u ľudí bez domova,
 • kontaktovanie rodiny klienta,
 • distribuovanie klienta na inú organizáciu,
 • transport v ohrození do nocľahárne, na pohotovosť k lekárovi a pod.,
 • výdaj stravy – teplé nápoje a pečivo v teréne, polievka na stacionárnych miestach,
 • výdaj šatstva, diek, spacích vakov.

 

Viac informácií o práci o.z. Vagus získate na internetovej stránke www.vagus.sk, alebo na http://www.facebook.com/StreetworkOZVagus.

 

Adresa pre odovzdanie šatstva alebo materiálnych darov:
DOMEC – denné nízkoprahové a integračné centrum
Mýtna 33, 811 07 Bratislava
Telefón: +421917/108 879, +421917/108 880, +421915/726 169

 

Domov pre každého, o.z.
Hradská 2C, Bratislava
Telefón: +421 915 894 925, +421 903 353 515
www.domovprekazdeho.szm.com
Domov pre každého je občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova. Poskytuje ubytovanie v útulkoch na Hradskej ulici a na Ivánskej ceste, stredisko osobnej hygieny a sociálne poradenstvo.

OKRAJ o.z
Gercenova 8/H
Telefón: +421 905 430 566
Email: ozokraj@ozokraj.sk
www.ozokraj.sk
Cieľom občianskeho združenia OKRAJ je vytvorenie komplexnej sociálnej služby, ktorá spája pracovné príležitosti so vzdelávaním prostredníctvom chránenej dielne. Klientmi sú zdravotne ťažko postihnutí ľudia na okraji spoločnosti bez domova, ktorí ešte nevzdávajú svoj boj o začlenenie sa do normálneho života.

DEPAUL Slovensko n.o.
Telefón: +421-2-54 432 128
Email:info@depaulslovensko.org
www.depaulslovensko.org
Prevádzkuje v Bratislave dve zariadenia, v ktorých sa stará o ľudí bez domova a to:
– nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul na Ivánskej ceste 32 a
– útulok sv. Lujzy de Marillac na Krčméryho 8-10 s celodennou opaterou pre ľudí bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom.
Podmienkou prijatia je skutočnosť, že klient nemáƒkam ísť, je chorý resp. prepustený z nemocnice.

Misionárky lásky Betlehem
Rovniankova 10, 851 03 Bratislava
Telefón: +421-2-63 810 754
Možnosti krátkodobého ubytovania pre mužov, stredisko osobnej hygieny, poskytovanie ošatenia a jedného teplého jedla ľuďom bez prístrešia.

web od 2day