Oznam – prenájom športovej haly na Gercenovej ul.

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že od 1. 7. 2008 plánuje dať do prenájmu športovú halu na Gercenovej ul. č. 25 s tým, že žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie nasledovné údaje:

– dobu nájmu, na ktorú by chcel vyššie uvedenú stavbu prenajať,

– cenu, ktorú je ochotný za nájom stavby uhrádzať,

– činnosť, ktorú by chcel v športovej hale realizovať,

– prínos z tejto činnosti pre mestskú časť,

– plánovanú výšku investícií.

Žiadosti je potrebné spracovať písomnou formou, priložiť aj elektronicky spracovaný materiál a zaslať na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

v obálke označenej „ŠH Gercenova“ v termíne do 15. 2. 2008 do 14. hod.

Športová hala je v súčasnosti v prevádzke, záujemca v prípade potreby ju môže navštíviť počas jej prevádzkových hodín.

web od 2day