Inzerát – prijatie zamestnancov na finančné oddelenie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prijme dvoch zamestnancov na finančné oddelenie – referát rozpočtu

Požiadavky:

– minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru

– ekonomická prax najmenej 3 roky

– skúsenosti v rozpočtovej organizácii

– aktívna znalosť ekonomickej legislatívy

Bližšie informácie:

tel. č. : 02/68286816
lubica.orsagova@petrzalka.sk

Písomnú žiadosť zaslať do 31. marca 2008 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kancelária starostu – referát personálnej práce a miezd
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

web od 2day