Inzerát – prijatie zamestnanca na oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prijme 1 zamestnanca na oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Požiadavky:

– VŠ vzdelanie – stavebná fakulta príp. fakulta architektúry

– Osobitný kvalifikačný predpoklad – Zákon č. 50/1976 Zb. (nie je podmienkou)

– Odborná prax vítaná

– Bezúhonnosť

– Ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)

– Termín nástupu je možný od 1.4.2008.

Bližšie informácie:

tel. č. 68 286 886
briganov@petrzalka.sk

Písomnú žiadosť zaslať na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kancelária starostu
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava.

web od 2day