Verejné obstarávanie – Dobudovanie PC siete

Zákazka s nízkou hodnotou

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, zabezpečujú výber dodávateľa na nasledovnú akciu:

Obstarávateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Akcia: Dobudovanie PC siete Kultúrnych zariadení Petržalky
(tovar)

Rozsah:

1. Dodávka a inštalácie PC zostáv s parametrami:

(skrinka: 350 W ATX
Mainboard: ASUS P5K SE
Procesor: Celeron 430 -1800/800/512kB, LGA 775, BOX
Pamäť: DDR2 2×512 MB
Grafická karta: EN6200LE Geforce GF6200LE 64MB DDR
Zvuková karta: On Board ADI AD 1988 8 kanálové audio
Sieťová karta: PCI-E Gigabit LAN 10/100
Harddisk: Seagate 160GB 3,5“ SATA
DVD -RV: DVDRW/RAM LG GH22NS40
Softver: MS Windows XP Pro SK SP2c CD COEM
LCD display: 19“, -5ms, 1600:1, myš, klávesnica) 2 ks

2. Dodávka a inštalácia softveru:

– MS Office Basic 2007 Win32 SK v2 (MLK) OEM 1 ks
– MS Office SB 2007 Win32 SK v2 (MLK) OEM 1 ks
– Adobe Creative Suite4 Design Standard Win CZ
( InDesign CS4, Photoshop CS4, Illustrator CS4,
Acrobat 9 Pro, Adobe Bridge CS4, Adobe device
Central CS4, Version Cue CS4) 1 ks

Termín dodávky: 19.12.2008

Podklady pre vypracovanie ponúk:

V cenových ponukách uvádzať cenu s DPH, cenu dovozu a inštalácie, záručné a servisné podmienky (pri servise špecifikovať hodinovú sadzbu, sadzbu dopravných nákladov, časovú dostupnosť servisu), referencie o dodávateľovi

Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šenkirik, vedúci úseku prevádzky, tel.: 02 63 827 600 v pracovné
dni medzi medzi 9.00 až 15.00 hod., kzp@kzp.sk

Ponuky žiadame predložiť najneskoršie do 15.12.2008 na adresu obstarávateľa.

Ladislav Snopko
riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

web od 2day