Inzerát – prijatie zamestnanca na oddelenie životného prostredia

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prijme zamestnanca na oddelenie životného prostredia
– referát čistoty a poriadku.

Termín nástupu: 01. 06. 2009
Platové podmienky: dohodou
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – technický smer so zameraním na odpadové hospodárstvo
Počítačové znalosti: MS Office
Ďalšie požiadavky: – prax 1 rok v oblasti odpadového hospodárstva a vo verejnej správe
– komunikačné, organizačné, koordinačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a dôslednosť

Žiadosť so štruktúrovaným životopisom a dokladom o vzdelaní zasielajte v termíne do 22. 05. 2009
na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Referát personálnej práce a miezd
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Kontakt:
Ing. Miloš Šaling
vedúci oddelenia ŽP
68 286 847
milos.saling@petrzalka.sk

web od 2day