Verejné obstarávanie – nákup úžitkového motorového vozidla

V zmysle Zákona č.232 z 21. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlas uje Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, Bratislava 851 03

verejnú súťaž

na zakúpenie úžitkového motorového vozidla podľa § 102 zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: dodávka úžitkového motorového vozidla na nákup a rozvoz stravy.

Kritéria:

– motor: diesel,

– spotreba max. 7 l /100km,

– 5 miestne,

– 5 – dverové, ľavé a pravé dvere posuvné,

– klimatizácia,

– posilovač riadenia,

– objem úložného priestoru min. 600 dm3,

– sklopné zadné sedadlá,

– maximálna cena s DPH 10.954 € (330.000.-Sk).

Ponuky žiadame predložiť na adresu: Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava do 03.06.2009 do 16,00 hod. v zalepenej obálke s označením „AUTO“.

PhDr. Kvetoslava Beňová
riaditeľka

web od 2day