Inzerát – prenájom nebytových priestorov

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte Bytového podniku Petržalka na Haanovej ul.10 v Bratislave od 01. 07. 2009:

Zoznam voľných nebytových priestorov:

Účelové využitiekancelária č. plocha m2

I. posch.

kancelária 31 19,17
kancelária 48 11,96
kancelária 3313,34
kancelária 34a 36,41
kancelária 34b 32,28
kancelária 34c12,24

II. posch.
kancelária 24 18,42
kancelária 2526,78

Účel nájmu: kancelárie, služby
(nie sú vhodné na pohostinskú činnosť a herne)

Bližšie informácie na tel. č. 68 28 68 67, 68 28 68 68, 68 28 68 69.

web od 2day