Predĺženie termínu na predkladanie ponúk vo výberovom konaní na zhotoviteľa „Verejné športoviská

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje predĺženie termínu na predkladanie ponúk vo výberovom konaní na zhotoviteľa "Verejné športoviská" – termín doručenia ponúk je 6.11.2009 do 12,00 hod, do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava.

web od 2day