Jarné počasie – nebezpečenstvo vzniku požiarov

Blížiace sa jarné počasie, slnečné dní prinášajú so sebou zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas jarných mesiacov vzniká najväčší počet požiarov, pričom ich vznik priamo súvisí s nedbanlivosťou ľudí, podceňovaním nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov či fajčením, zakladaní ohňov v prírode. V snahe predchádzať vzniku požiarov petržalská samospráva v spolupráci s bratislavským hasičským a záchranným zborom žiada obyvateľov mestskej časti, aby rešpektovali prísny zákaz vypaľovania porastov, nezakladali oheň mimo oficiálnych ohnísk, boli maximálne opatrní pri manipulácii s otvoreným ohňom a pri fajčení. V prípade porušenia zákona, nerešpektovaní zákazov, môže byť fyzickej osobe udelená bloková pokuta priamo na mieste a to do výšky 100 EUR, alebo v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR. Okrem toho je tiež dôležité, aby Petržalčania dodržiavali pravidla cestnej premávky, parkovali svoje motorové vozidla tak, aby v prípade potreby bol umožnený bezproblémový prejazd hasičských vozidiel k miestu zásahu.

web od 2day