Inzerát – Prijatie zamestnanca – personálneho a mzdového referenta

Rozpočtová organizácia Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka,
Bohrova 1, 851 01 Bratislava prijme do pracovného pomeru personálnu a mzdovú referentku.
Požiadavky:

– ÚSO alebo VŠ
– znalosť personálnej a mzdovej agendy v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov
vo verejnom záujme nutná
– znalosť programu VEMA vítaná
– nástup možný od 1.7.2010

Kontaktná osoba: p. Totevová, tel.č. 68201058

web od 2day