Pozvánka: Predvianočná Petržalka 2010

Nadchádzajúcich 30 dní bude každodenný život v bratislavskej Petržalke poznačený vianočnou atmosférou, príchod sviatočných dní bude symbolizovať nielen svetelná výzdoba, vianočný stromček pred Domom kultúry Zrkadlový háj, ale aj séria 12 podujatí kultúrneho, charitatívneho i súťažného charakteru. Projekt „Predvianočná Petržalka 2010“ symbolicky štartuje Katarínska veselica (22. november – DK Zrkadlový háj). Ide o tradičnú novembrovú zábavu, ktorá ponúka tanec nielen pre členov klubov dôchodcov, ale aj pre tých, ktorí sa chcú stretnúť pri slovenskej a českej ľudovej hudbe. Projekt potrvá až do Štedrého dňa (24. decembra, obchodné centrum TESCO) a bodku za tohtoročnou sériou podujatí urobí akcia – Vianoce pre všetkých. Samospráva pri organizácii tohto výnimočného projektu spolupracuje s materskými, základnými školami, neziskovými organizáciami či kultúrnymi zariadeniami, do programu je zapojených viac ako 500 mladých Petržalčanov.

Projekt Predvianočná Petržalka nadväzuje na sériu minuloročných podujatí, ktoré nenásilnou formou zapojili do celospoločenského života mestskej časti viac ako dvetisíc Petržalčanov. V tomto roku samospráva očakáva takmer dvojnásobný záujem zo strany verejnosti, pričom najväčšej popularite sa už dlhodobo teší Mikulášska paráda (6. december, nemocnica, škôlky + školy, TECHNOPOL, DK Zrkadlový háj) a výstava výtvarných prác žiakov zo špeciálnych tried základných škôl – Sme iní, sme Vaši (9. december, vestibul Miestny úrad). Neoddeliteľnou súčasťou predvianočného projektu je zbierka solidarity, ktorej finančný výťažok bude tento rok slúžiť pre podporu rôznych aktivít neziskových organizácií pracujúcich s talentovanou, nadanou petržalskou mládežou.

Bratislavská Petržalka počas končiaceho sa roka 2010 zorganizovala sériu piatich akcií, ktorými vyjadrila vzájomnú solidaritu nielen medzi obyvateľmi mestskej časti, ale taktiež medzi Bratislavčanmi či širším okolím. Zo strany bezpríspevkových darcov krvi sa veľkému záujmu teší Mikulášska kvapka krvi (2. december, ZŠ Gessayova), ktorú samospráva organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Pre detí zo sociálne slabších rodín pripravil prekvapenie Mikuláš podujatím Daruj hračku kamarátovi (7. december, DK Zrkadlový háj). Symbolickú bodku za predvianočným maratónom urobia Vianoce pre všetkých, kedy zástupcovia samospráva pohostia teplou kapustnicou a potešia dobrým slovo každého, kto si nemôže čaro Vianoc vychutnať v pohodlí domova, v kruhu najbližšej rodiny.

web od 2day