Viac krvi, viac života

Počas Svetového dňa darcov krvi tento týždeň zorganizoval Slovenský červený kríž odber krvi od dobrovoľných darcov v prezidentskom paláci na Štefánikovej ulici. Do tejto mimoriadnej akcie sa vďaka pracovníkovi petržalského miestneho úradu 126 násobnému darcovi krvi Jánovi Melegovi nositeľovi medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického a diamantovej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho zapojili aj ďalší pracovníci z Miestneho úradu Petržalka a obyvatelia mestskej časti, najmä však členovia Mestskej polície stanica Petržalka, profesionálni i dobrovoľní hasiči. Účasť viac ako 70 petržalských darcov veľmi ocenila manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová, ktorá ich počas odberu prišla niekoľkokrát navštíviť v sprievode vedúceho prezidentskej kancelárie profesora Milana Čiča.

web od 2day