Petržalčania pre mestskú časť – Orange pre Petržalku

Dnes popoludní 20. júna 2011 sa vysadením troch japonských čerešní druhu ´kanzan´ zavŕšil zelený projekt spoločnosti Orange a mestskej časti Petržalka. Na Jungmannovej ulici vďaka tomuto projektu pribudlo vo vnútrobloku aj 13 kusov japonskej čerešne ´Royal burgundy´, 3 borovice čierne, platan a okrasné kríky tavoľník japonský, tavoľa kalinolistá a bradavec klandonský.
Na pondelkovom slávnostno-pracovnom stretnutí sa záhradníckeho náradia chopili starosta Petržalky Vladimír Bajan, riaditeľ úseku služieb zákazníkom spoločnosti Orange Vladislav Kupka, Petržalčania známi z muzikantskej brandže Marián Greksa a Samo Tomeček, žiaci 5. , 8. a 9. ročníka ZŠ Černyševského, poslanci miestneho zastupiteľstva ako aj pracovníci Orangeu a VPS.
Petržalka vysadila novú zeleň vďaka víťazstvu v súťaži Zeleň pre mesto, ktorú spoločnosť Orange vyhlásila na území celej republiky. Na Západnom Slovensku v kategórii väčších miest uspeli svojimi eko aktivitami práve Petržalčania. Vybojovali tak 3 300 Eur na zazelenenie niektorého z petržalských sídlisk. O tom, že peniaze Petržalka použije práve na Jungmannovej ulici, rozhodli opäť Petržalčania v aprílovom elektronickom plebiscite, keď z 290 hlasujúcich sa až 80% ľudí vyjadrilo za túto lokalitu.

web od 2day