Dnes verejná diskusia o cyklodoprave v Cik cak centre

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o nemotorovej doprave v Petržalke. Uskutoční sa dnes v stredu 21. septembra o 17,00 hodine v Cik cak centre na Jiráskovej ulici číslo 3.
Mestská časť Bratislava-Petržalka organizuje najprv (hodinu predtým) spoločnú besedu predstaviteľov orgánov a organizácií, ktoré prichádzajú do kontaktu s týmto druhom individuálnej nemotorovej dopravy. Cieľom besedy bude skoordinovať a zjednotiť činnosti a postupy jednotlivých úradov a organizácií, aby proces budovania, údržby a výstavby cyklotrás bol čo najefektívnejší a v prospech ekologickejšieho spôsobu dopravy.
Účasť na besede potvrdili predstavitelia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta (STaRZ), polície a občianskeho združenia Cyklokoalícia.

Jedným z najdôležitejších tém rokovania je zvolenie spoločného postupu pri riešení problémov, ktoré vznikajú prejazdom áut k houseboatom cez cyklochodník na petržalskej hrádzi pri Čistiarni odpadových vôd, kde hrozí kolízia s korčuliarmi a cyklistami. Ďalšími témami sú bezpečnosť na hrádzi, kontrola dodržiavania zákona o cestnej premávke, zmapovanie a zjednotenie osádzania informačných tabúľ o miestnych zaujímavostiach, pamiatkach, občerstvení, službách pre cyklistov, či navigácii; riešenie dopravného značenia hlavnej cyklistickej cesty pozdĺž Chorvátskeho ramena, vstup súkromného sektora do budovania, obnovy príp. správy cyklotrás a tiež vyznačenie úsekov medzinárodnej siete EUROVELO.

Podujatie pre verejnosť otvárame o 17,00 hodine. Občania, priaznivci bicyklovania, korčuľovania a inej nemotorovej dopravy sa budú môcť predstaviteľov spomínaných inštitúcií pýtať a priniesť aj svoje návrhy a pohľad na riešenie cyklodopravy v Petržalke.

web od 2day