Lietajúci koberec v Petržalke pripravilo 10 najmä materských škôl

V Miestnej knižnici na Prokofievovej ul. sa včera 7. 12. 2011 uskutočnila vernisáž výstavy výtvarných prác s názvom „Lietajúci koberec“. Práce vytvorili žiaci deviatich materských škôl a jedného školského klubu detí z Petržalky (Školský klub detí pri ZŠ Prokofievova, MŠ Bradáčova, MŠ Haanova, MŠ Jankolova, MŠ Bulíkova, MŠ Šustekova, MŠ Strečnianska, MŠ Gessayova, MŠ Lietavská, MŠ Röntgenova). Vystavených je 77 krásnych obrázkov na motívy tureckých rozprávok.
Ocenenia všetkým zúčastneným školám odovzdala vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Petržalka Veronika Redechová, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová a poslanec Miestneho zastupiteľstva Vladimír Kovár.
Výstavu mestská časť Petržalka organizuje v rámci Programu celoživotného vzdelávania v projekte Comenius – Partnerstvá Regio pod názov projektu Cross Cultural Comunication, ktorý je spoločným turecko–slovenským projektom financovaným z komunitárnych zdrojov Európskej únie.
Výstavu si môžete pozrieť do 15. januára budúceho roka v čitárni na Prokofievovej ul. vo výpožičných hodinách knižnice.

web od 2day