Deti zo sociálne slabších rodín pôjdu do Vysokých Tatier

Petržalské deti zo sociálne slabého prostredia, ktoré sa výborne učia, dostanú zaujímavý darček. Mestská časť im zabezpečí týždeň v Starej Lesnej s atraktívnym a zmysluplným programom.

Už tradične organizuje Petržalka pre deti zo sociálne slabých rodín letné tábory. Tohto roku sa zamerala na zážitkový divadelno – športový tábor v Starej Lesnej. Vybrali sme 8 detí, ktoré dosahujú v škole výborné výsledky. Celú cenu tábora uhradí deťom mestská časť Petržalka, povedal starosta Vladimír Bajan a dodal: „Chceme, aby bol tábor pre tieto deti povzbudením, aby si našli nových kamarátov, spoznali naše pekné slovenské miesta a prišli v septembri do školy s krásnymi zážitkami, ktoré ich budú motivovať v ďalšej práci“.
Týždňový program zabezpečí občianske združenie Moonlight camp, ktoré ho (v spolupráci s mestskou častou Petržalka) realizuje v rámci projektu na podporu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže zo sociálne slabšieho prostredia a snaží sa o ich integráciu medzi deti z prostredia „zdravého“.
Pre deti bude počas letného kempu pripravený atraktívny divadelný a tanečný kurz ako aj praktický kurz prvej pomoci. Petržalské deti absolvujú aj celo táborovú etapovú hru podľa publikácie Malý princ a tiež výlety k Popradskému a Štrbskému plesu, Symbolickému cintorínu, do Starého Smokovca, Tatranskej Lomnice a určite sa vyšantia v areáli Aquacity Poprad.
Letný tábor v Starej Lesnej sa uskutoční druhý augustový týždeň od 6. do 15.8. 2012

web od 2day