Princípy regulovaného parkovania a pripomienkovanie

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka schválili 26. júna 2012 princípy regulovaného parkovania. Stanovili tým ciele parkovacej politiky a zároveň načrtli postupnosť ďalších krokov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu novej parkovacej politiky.
Tieto princípy je potrebné ďalej pretaviť do konkrétnych dokumentov – analýzy dopravnej situácie a statickej dopravy a následne VZN, ktoré bližšie určí podmienky (vrátane ceny) vydávania rezidentských kariet, ale aj podmienky a systém dočasného parkovania, podmienky vydávania kariet pre obyvateľov s preukazom ZŤP či pre taxikárov.
Letné mesiace chce samospráva využiť na koncepčnú prípravu týchto materiálov, pričom privíta aj podnety či námety od Petržalčanov. Na tento účel zriadil miestny úrad aj novú e-mailovú adresu parkovanie@petrzalka.sk, prostredníctvom ktorej sa do diskusie o budúcnosti statickej dopravy v Petržalke môže zapojiť každý.
Do 15. augusta je možné na túto e-mailovú adresu posielať aj pripomienky k poslancami schválenému materiálu, ktorý definuje princípy regulovaného parkovania v Petržalke. Materiál sa nachádza na webe mestskej časti v sekcii „Parkovacia politika“ medzi materiálmi a uzneseniami Miestneho zastupiteľstva.
Viac v prílohe.

web od 2day