Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – Južné mesto – Zóna C1 Malopodlažná bytová výstavba

web od 2day