Zmena – Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor- Šafárikovo námestie v Bratislave, časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

web od 2day