VZN č. 9/2012 zo dňa 13.11.2012 ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 2/1997 zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 23.09.1997

web od 2day