Petržalská super škola pokračuje číslami

S matematikou sa pokúsia spriateliť všetci šiestaci z petržalských základných škôl na druhej prednáške projektu Petržalská super škola. Čaro matematiky poodhalí vedec roka 2005 prof. Anatolij Dvurečenskij v stredu 21. novembra t.r., o 10.30 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej 3 v Petržalke. 

Petržalskú super školu symbolicky odomkol 25. októbra starosta Petržalky Vladimír Bajan odovzdaním zlatého kľúča predsedovi Slovenskej akadémie vied prof. Jaromírovi Pastorekovi, kedy piataci zažili „zemetrasenie“ v podobe prednášky svetovo uznávaného seizmológa prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc.

Petržalská super škola je spoločný pilotný projekt Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kultúrnych zariadení Petržalka a Slovenskej akadémie vied, ktorého cieľom je priblížiť žiakom druhého stupňa základných škôl najnovšie vedecké poznatky o Petržalke. „Projekt je reakciou na dlhodobú požiadavku zo strany základných škôl venovať zvýšenú pozornosť získavaniu nových informácií v rámci regionálneho vzdelávania. Týmto moderným spôsobom chceme žiakom predostrieť vedu inak, ako ju poznajú zo školských lavíc. Preto motto Petržalskej super školy znie Veda nie je nuda.“  dodáva starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Séria vedeckých prednášok bude pokračovať do júna budúceho roka vždy s atraktívnou a nečakanou témou pre ďalšie ročníky. Kvalifikovanosť a odbornosť všetkých prednášok garantujú prominenti delegovaní Slovenskou akadémiou vied.  Vzájomnú spolupráca Petržalky so SAV na tomto projekte spečatili Vladimír Bajan, starosta Petržalky a prof. Jaromír Pastorek, predseda SAV podpisom Memoranda o spolupráci pred prvou prednáškou 25. októbra tohto roka. Televízny príspevok z októbrovej prednáškovej ouvertúry  si môžete pozrieť po jeho odvysielaní v TV Bratislava na http://www.tvba.sk/tv-relacie/metro-dnes/petrzalska-superskola/ .

web od 2day