Štrajk učiteľov

Riaditelia škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Petržalka oznamujú rodičom, že od 26. novembra 2012 (od pondelka) je vyhlásený štrajk zamestnancov školstva. Do toho štrajku sa v našej mestskej časti zapojí všetkých 11 základných škôl a 18 materských škôl (okrem MŠ Bohrova). Tento štrajk potrvá až do jeho odvolania (termín ukončenia štrajku nie je známy).

Bližšie informácie rodičom poskytnú riaditelia škôl, resp. budú oznámené v budovách škôl a na internetových stránkach škôl.

Mestská časť ako zriaďovateľ nie je organizátorom toho štrajku  a nie je ani zo zákona povinná zabezpečovať náhradný program pre žiakov týchto škôl počas štrajku. Mestská časť nezodpovedá za uvedený štrajk a jeho prípadne dôsledky, a ani nebude na seba dobrovoľne preberať zodpovednosť za viac ako 6200 žiakov počas tohto štrajku. Plnú zodpovednosť nesú vyhlasovatelia štrajku a riaditelia škôl.

web od 2day