Návrh na schválenie dodatku č. 5 k zmluve č. 26/04 o nájme nebytových priestorov v objekte na Kutlíkovej ulici pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – SCHVÁLENÉ 18.12.2012

web od 2day