Miestna knižnica Petržalka vyhlásila súťaže

 
 
 
 
 

17. ročník súťaže školských časopisov základných a stredných škôl v Petržalke

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné poslať alebo osobne doručiť prihlášku spolu s dvoma číslami časopisu (školský rok 2012/2013) na adresu:
Miestna knižnica Petržalka, Kutlíková 17, 851 02 Bratislava 5, ZN. Školské časopisy.

Uzávierka súťaže je 15. mája 2013.
Vyhlásenie výsledkov bude v piatok 14. júna 2013 o 10.00 hod. na pobočke Prokofievova 5.

24. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné poslať alebo osobne doručiť prihlášku na adresu:
Miestna knižnica Petržalka, Kutlíková 17, 851 02 Bratislava 5.
 
 
Uzávierka súťaže je v piatok 31. mája 2013.
Štatút súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2013.

Bližšie informácie o súťažiach na www.kniznicapetrzalka.sk.

web od 2day