Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy, Bohrova 1 – UKONČENÉ