Stavebné úpravy v nebytovom priestore – zariadenie obchodu č. 174, 1.p. v bytovom dome, Šustekova 51, súp. č. 3717 v Bratislave

web od 2day