DOTAZNÍK K VYPRACOVANIU KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 2018 – 2022

Milí Petržalčania!

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 z dôvodu zabezpečenia kvalitných sociálnych služieb. Za týmto účelom sme pre Vás pripravili nasledujúci dotazník, v ktorom môžete vyjadriť svoje názory a postrehy týkajúce sa sociálnej oblasti.

Online dotazník nájdete TU.

web od 2day