Prístavba centra dopravných služieb Betliarska, BA

Prístavba centra dopravných služieb Betliarska, BA

Popis stavby: Prístavba je navrhnutá skladovo-administratívneho charakteru, ktorá rozšíri priestory existujúceho centra dopravných služieb – haly na Betliarskej 8/A v Bratislave, vrátane malometrážnych bytov pre zamestnancov o počte 6 bytových jednotiek. Hala bude mať 4 nadzemné a 1 podzemné podlažie, s navrhnutým parkovaním v navrhovanej časti v polozapustenom suteréne.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Imagewell Services, s.r.o.
Zochova 16, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 1.12.2017
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day