Športovo rekreačný areál Jarovce / GCE golfový klub Engerau – MČ Bratislava-Jarovce

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 742/2011/SP zo dňa 16.01.2012 do 11.02.2020“. Zverejnenie verejnej vyhlášky k stavbe vo vzťahu ktorej, bolo v zisťovacom konaní vydané rozhodnutie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov . Uvedené vydané dokumenty sú uverejnené na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day