Antolská 4 – zmena účelu nebytového priestoru č .12-11 v PP bytového domu ( pôvodne dve parkovacie státia) na miestnosť tepelného čerpadla

web od 2day