JUŽNÉ MESTO – Zóna B1, Bratislava, Petržalka“, objekty: SO-07.1 Obslužné komunikácie, SO-07.2 Parkoviská, SO-07.3 Spevnené plochy, zmena termínu dokončenia stavby, oznámenie

web od 2day