Územné rozhodnutie – Centrum dopravných služieb (CDS) – prístavba skladovo-administratívneho objektu k existujúcemu objektu, súp. č. 3820, Bratislava-Petržalka

web od 2day