Oznámenie o uložení zásielok

Jozef Pobori, Janka Miková, Peter Bartovič, Štefan Papp, Alexander Boršodi, Rudolf Varga, Igor Tóth, Peter Suchánek, Tomáš Škápik, Petra Moncmannová, Róbert Satko, Mária Pravdová, Monika Kožišková, Silvester Rigo, Anton Lukovics, Vladimír Birvoň, Pavel Hanuska, Slavomír Svitek, Ladislav Vančo, Juraj Červínka, Lukáš Pekár, Robert Bednařík, Roman Rakús, Viliam Mlynárik, Peter Hladík, Daniel Kollár, Zuzana Hužvárová, Róbert Žigo, Štefan Cisár, Ladislav Tóth, René Suchánek

web od 2day