Zmena v užívaní nebytového obchodného priestoru č. 19 v bytovom dome na Černyševského 30 v Bratislave na prevádzku Fitness Centrum spojenú s rehabilitáciou

web od 2day