Zmena účelu využitia priestoru – zariadenia obchodu, č. P5 na službu – kozmetický salón Bratislava, Petržalka, Pajštúnska 7

web od 2day