Zmena v užívaní nebytového priestoru C.903 v bytovom dome na Haanovej 35 v Bratislave na Centrum športovo relaxačných aktivít a seminárov

web od 2day