Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2019 zo dňa 26. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 – SCHVÁLENÉ

web od 2day