Stavebné úpravy v nebytovom obchodnom priestore č. 904 nachádzajúceho sa na 1.NP a v suteréne bytového domu na Topoľčianskej 14 v Bratislave za účelom zriadenia projekčnej kancelárie, kancelárie IT a skladového priestoru

web od 2day