Zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy na obnovu bytového domu Jungmanova 10,12 v Bratislave, Bratislava, Petržalka

web od 2day