Oznámenie o začatí konania o zmene účelu využitia NP č. 326 na nebytový priestor na ubytovanie na krátkodobý pobyt, Bosákova ul. č. 7, Bratislava

web od 2day