Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2019 z 10.6.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018

web od 2day