Vyhlásenie – VZN č.6/2019 z 10. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení neskorších predpisov

web od 2day