Odstránenie hygienického havarijného stavu výklenku bytového domu, súpisné číslo 3055, na Budatínskej 49 v Bratislave

web od 2day