Oznámenie – nebytový priestor A1-00-P1-K5 – stravovacie zariadenie (reštaurácia ELEFANT DINER) v objekte SO-01 Bytový dom A.I – Južné mesto – zóna B1, Bratislava, Petržalka

web od 2day