Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby Blagoevova 10-12 – Zmena účelu užívania administratívneho priestoru č.42 (Informácie MHD) na kaderníctvo

web od 2day