Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby Jungmannova ul. č. 2-4 -zmena účelu užívania kaderníckeho salónu (priestor č. 179) na predajňu spotrebičov

web od 2day